top of page

ทวิทรรศน์: ผสานตะวันตก-ตะวันออก

ทวิทรรศน์: ผสานตะวันตก-ตะวันออก

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ


“ผมไม่ได้เห็นว่าความคิดหรือหลักการต่าง ๆ ของตะวันตกที่เราหยิบยืมมาใช้ในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงประเทศให้ “ทันสมัย” นั้นผิดไปหมด หรือไม่มีประโยชน์เลย ตรงข้าม หลายอย่างดี มีประโยชน์ และสอดคล้องกับสังคมไทย แต่ก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะถูกและเหมาะสมไปหมด ยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกตะวันตกดูจะเชื่องช้า สับสน และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมหลายอย่างไม่ได้อยู่ในขณะนี้ เราจะยืนหยัดนับถือและใช้แต่ความคิด-หลักการของตะวันตกไปหมดย่อมไม่ได้


เราเป็นส่วนหนึ่งของโลกตะวันออกมาช้านาน เรารับอะไรดี ๆ จากอินเดีย-จีนมาช้านาน เราเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมสุวรรณภูมิ และเรามีวัฒนธรรมเดิมของเราที่มีมาก่อนที่เราจะรับอะไรจากอินเดีย-จีน และสุวรรณภูมิเสียอีก เราสามารถนำมันมาใช้ มาผสานกับความคิด-หลักการของตะวันตกได้ไม่น้อย”


ส่วนหนึ่งจากคำนำ


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page