top of page

ทฤษฏีการวิเคราะห์ชนชั้น อธิบายการเลือกตั้งของอเมริกาในครั้งนี้ได้หรือไม่


บทความของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559 สถาบันจีนศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ต้าน สถาบันวิจัยการพัฒนายุทธศาสตร์ “ชุนชิว” และเว็บไซต์ www.guancha.cn ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “อเมริกาในยุคทรัมป์ vs จีนที่กำลังผงาดขึ้น” นักวิจัย Mr.Fan Yongpeng ได้กล่าวในการประชุมสัมมนาว่า ดูจากการแบ่งเป็นสองขั้วในการตั้งหัวข้อโต้วาทีและผู้เลือกตั้งในการเลือกตั้งของอเมริกาในปี 2016 เหมือนกับว่าอเมริกากำลังมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้น นั่นคือ การกลับมาของการเมืองระหว่างชนชั้นในสังคมอเมริกา หมายความว่า ปัญหาชนชั้นกลับมาใหม่แล้ว ซึ่งประเด็นนี้ได้นำมาสู่การถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการ แต่ว่าแนวคิดชนชั้นจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาการแบ่งแยกของสังคมอเมริกาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทฤษฎีการวิเคราะห์ชนชั้นนี้จะเหมาะสมกับการใช้วิเคราะห์การเลือกตั้งอเมริกาหรือไม่ และจะใช้วิธีการวิเคราะห์ชนชั้นแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ทีมงานเว็บไซต์ www.guancha.cn ได้ถอดความจากการสัมมนาครั้งนี้

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยที่จะได้เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์ปัญหาการเลือกตั้งครั้งนี้ของอเมริกา จึงได้แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ตามที่นำเสนอเป็นรายบุคคลดังข้างล่างนี้.....


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isranews.org/isranews-article/53838-a-53838.html


ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page