top of page

ดร. สารสิน วีระผล “มองโอกาสมากกว่าปัญหา”


บทความ/ เนื้อหาของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หน้า V3

เสนอข่าว ดร. สารสิน วีระผล ร่วมปาฐกถาในเวทียุทธศาสตร์ของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ

14 เมษายน 2560


ขอขอบคุณสำนักข่าว Posttoday มา ณ ที่นี้


Comments


bottom of page