top of page

คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 (ฉบับภาษาไทย)

อัปเดตเมื่อ 25 ต.ค. 2564

คู่มือป้องกัน โรคโควิด-19 จัดทำโดย คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลหยุนหนาน มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มณฑลหยุนหนาน และสำนักพิมพ์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น รายงานฉบับนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แสดงถึงมิตรจิตมิตรใจและไมตรีที่ปรากฏในความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีน

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page