top of page

ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก

ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก

แปลและเรียบเรียงจากปาฐกถาเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก (The Changes in World Order) โดย ศาสตราจารย์เหยียน เสวียทง (Yan Xuetong) 1 กุมภาพันธ์ 2562


Yan-Xiaton-Thai
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 847KB


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page