top of page

ความสุขจากการทำงานวิชาการ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไลโครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

댓글


bottom of page