top of page

การเรียนรู้ของนักวิชาการในการสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

อัปเดตเมื่อ 23 พ.ค. 2565

โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์


PowerPoint


รายงานถอดความ


คลิปวิดีโอโครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565


ดู 68 ครั้ง
bottom of page