top of page

ความสุขจากการทำงานวิชาการ

อัปเดตเมื่อ 23 พ.ค. 2565

โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล


รายงานถอดความคลิปวิดีโอ
โครงการสร้างนักปราชญ์จากนักวิชาการ

เวที อุดมธรรม พลังปัญญา ณ กระทรวง อว.

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
bottom of page