top of page

การสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ “เศรษฐกิจแบบหลั่นล้า” หรือ “หลั่นล้าอีโคโนมี”


บทความ/ เนื้อหาของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการเผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หลากหลายสำนัก เพื่อเผยแพร่ให้สู่สังคมวงกว้างมากยิ่งขึ้น

การท่องเที่ยวของไทยจึงนับว่าเป็นเสน่ห์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้ในสายตาคนทั่วโลก เพราะด้วยสิ่งที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่มีทั้งความยิ้มแย้มและยืดหยุ่น จนทำให้การท่องเที่ยวของเรามาไกลจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็น "ปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ของโลก (The New Miracle of the World)"

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้ชูแนวคิด “เศรษฐกิจแบบหลั่นล้า” หรือ “หลั่นล้าอีโคโนมี” อันเกิดจากการเฝ้ามองเศรษฐกิจโลกที่เริ่มซบเซาและการส่งออกของไทยก็หดตัวลง ทางออกที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนจะต้องหันมาสร้างเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งของคนไทย สังเกตว่าธุรกิจที่คนไทยทำได้ดีมักจะเชื่อมโยงและมีฐานมาจากอุปนิสัยและวัฒนธรรมของคนไทยที่ชอบเล่น ชอบเที่ยว รักความสนุก รักความบันเทิงและเป็นกันเอง อันได้แก่ ธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาพยนตร์ ดนตรี อาหาร การเกษตรแบบบูติค สุขภาพ กีฬา ฯลฯ


เมื่อเร็ว ๆ นี้ อ.วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และชี้ให้เห็นถึงโอกาสการเติบโตและมูลค่าที่ได้จากเศรษฐกิจแบบหลั่นล้าในอนาคต ดังมีสาระที่สำคัญต่อไปนี้.....


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isranews.org/isranews/56567-eco26.html


ขอขอบคุณสำนักข่าวอิศรา มา ณ ที่นี้


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page