top of page

การทูตสาธารณะสำคัญอย่างไร


เวทีวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะไทย-จีน จัดโดย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับศูนย์ยุทธศาสตร์ไทย-จีน วันที่ 11 กันยายน 2563 9.30 – 12.00 น


ดู 1 ครั้ง
bottom of page